Fotografická soutěž

Milí fotografičtí nadšenci!

Na jaro 2018 pro vás připravujeme novou Fotografickou soutěž pro děti a mládež!

Soutěž bude vyhlášena pro dvě věkové kategorie a čtyři tématické okruhy, a to  následovně:

věkové kategorie: I. kategorie pro děti od 0 do 12 let, II. kategorie pro mládež od 12 do 18 let

tématické okruhy:

a) ”Nevšední radosti ve všední starosti” ( reportážní, dokumentační fotky běžných činností, každodenní starosti i radosti, rodinné fotky rodiče nebo sourozence, prostě zachycení čehokoliv zajímavého z běžného dne – např. dělání domácích úkolů, příprava nedělního oběda, portrét babičky s dvanácti vnoučaty…  )

b) ”Krajina mýma očima” (  krajina, krajinný detail, makro )

c) ”Inspirace místa” (  …ať už pulzující velkoměsto, rušná ulice, tajemné zákoutí nebo ospalá vesnice – všude kolem je možné potkat inspirativní tvář,  zachytit neobvyklý architektonický  detail nebo neobyčejný okamžik … )

d) “Staropacko” ( téma snažící se zachytit genia loci tohoto jedinečného místa v kraji blouznivců, hledačů podkrkonošských polodrahokamů, spiritistů a snivců… )

Pravidla soutěže a podmínky přihlášení budou zveřejněny na našich stránkách na začátku února : )

Sdílejte tento příspěvek
Posunout nahoru