Grafická dílna

  Během tohoto týdne si děti pod vedením akademické malířky Evy Končekové a slečny učitelky Zuzany Kurucové osvojily základní techniky vícebarevného linorytu. Součástí programu byla také návštěva Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace, celodenní výlet na hrad Kost a další zajímavá místa, ze kterých děti čerpaly náměty pro své grafické práce. Výsledky svého snažení účastníci prezentovaly rodičům i širší veřejnosti na závěrečné...

Více informací

Taneční dílna

Tato dílna scénického tance byla určena pro děti 1. – 6. tříd. Celý týden se účastníci připravovali na taneční vystoupení pořádané ve Velkém sále KD v Nové Pace. Vedlejší program byl zaměřen na rytmiku a základy stepu, děti si vyzkoušely divadelní líčení a podílely se na výrobě kostýmů. V průběhu týdne se děti účastnily také řady dalších aktivit, mezi kterými nechybělo odpoledne pořádané ve spolupráci s ekologickou organizací...

Více informací

Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady

Účastníci této dílny se celý týden učili hledat a poznávat podkrkonošské drahokamy ( acháty, ametysty, záhnědy, jaspisy, české granáty, … ) děti navštívily řadu lokalit, kde se naučily vyhodnocovat vlastní sběr, určovat nálezy a vytipovávat drahé kameny pro řezání a broušení, které si poté samy vyzkoušely. Atˇ už při povrchovém sběru na polích Borovnice, při sběru v kamenolomech nebo hledání českých granátů v potůčcích Borovničky,...

Více informací

Divadelní dílna

Toto týdenní divadelní setkání s hereckou průpravou bylo zaměřeno na rozvoj tvořivých, improvizačních a komunikačních schopností. Účastníci se seznámili s klasickými hereckými technikami a osvojili si základní divadelní cvičení – společné, ve skupinách i individuální. V průběhu dílny si děti přiblížily i zákulisí velkého divadla díky živé besedě s „kulisákem“ Klicperova divadla v HK Filipem Štipským. S technikami...

Více informací

„Škola hrou“ anglicky i německy

Hlavní náplní této dílny s netypickým výukovým programem jazyků bylo nenásilnou a zábavnou cestou dětem přiblížit geografické, historické, jazykové a kulturní zajímavosti zemí EU. Program byl doplněn řadou dalších aktivit včetně výletu do knihovny v Nové Pace, kde se děti za asistence místních pracovníků pomocí knih a internetu snažily najít co nejvíce informací týkajících se vybraného státu. Nechyběl ani celodenní výlet do...

Více informací