Přihlášky a podmínky přihlášení

Přihlášky je možné odesílat pouze elektronicky pomocí formuláře, který je přiložen pod programem každé dílny.

Přihlašovací formuláře budou automaticky odblokované v předem stanoveném termínu: 7. února 2024. V případě, že máte webovou stránku s detailem dílny načtenou ještě před odblokováním, pak si ihned po uvolnění stránku načtěte znovu pomocí klávesy F5 nebo ikonkou v prohlížeči. Jestliže se vám formulář nezobrazí, tak se stránka načítá z dočasně uložených souborů ve vašem počítači (cache). Stránku znovu načtěte pomocí kláves SHIFT+F5 nebo CTRL+F5. Tím dojde k novému a kompletnímu znovunačtení stránky.

Start termínů pro přihlašování na dílny:

 1. Filmová dílna: 18:00 hod.
 2. Animátorská dílna: 18:15 hod.
 3. Výtvarná dílna: 18:30 hod.
 4. Fotografická dílna: 18:45 hod.
 5. Muzikálová dílna: 19:00 hod.
 6. Loutkářská  dílna s Nori Sawou: 19:15 hod.
 7. Kamenářská dílna: 19:30 hod.
 8. Taneční dílna: 19:45 hod.
 9. Etnografická dílna: 20:00 hod.

Formuláře se automaticky zablokují po dosažení předem stanoveného maximálního počtu účastníků. V momentě, kdy se na dílnu přihlašují poslední účastníci, může dojít k odeslání více přihlášek nad maximální kapacitu. V takovém případě je platná přihláška s nižším časem odeslání.

Kopii vyplněného formuláře obdržíte na vámi uvedenou e-mailovou adresu.


Upozornění: Přihláška se stává závaznou teprve po doručení platby na účet organizátora! V případě, že epidemiologická situace neumožní Letní dílny uskutečnit, budou účastnické poplatky vráceny v plné výši.

 

Celou částku uhraďte na číslo účtu 235682448/0300 (ČSOB Nová Paka, majitel účtu OPEN ART, z.s.), jako variabilní symbol uveďte: datum narození dítěte (ve tvaru dd.mm.rrrr)

Stornopoplatky

Přehled stornopoplatků (doba stornování přihlášky, vracená částka):

 • do konce dubna, 100%
 • do konce května, 50%

– v případě, že se přihlášený nebude moci zúčastnit ze zdravotních důvodů doložených potvrzením od lékaře, bude účtován storno poplatek 50%
– v případě, že se přihlášený nebude moci zúčastnit a zajistí za sebe náhradníka, nebude storno poplatek účtován

Možnost slevy

Při účasti jednoho dítěte na dvou dílnách získáte slevu 500,– Kč, při účasti na třech dílnách činí sleva 750,– Kč.


Ubytování

Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s dřevěnou podsadou. V případě špatného počasí možnost programu v hlavní budově, ve které je větší společenská místnost. Divadelní, taneční a filmová příprava u specializovaných workshopů bude probíhat v prostorách místního kulturního střediska. K dispozici je venkovní umývárna a sprchy uvnitř budovy.

Stravování

Stravování je zajišťováno kvalifikovanou osobou (2× denně teplé jídlo (oběd, večeře), snídaně, druhá večeře, svačiny). Děti mají po celý den přístup k várnici se studeným/teplým čajem.

Jakékoliv dietní omezení je zákonný zástupce povinnen předem projednat s organizátorem dílny.

 

Po celou dobu trvání dílen je přítomen kvalifikovaný zdravotník.

Bližší informace naleznete v Táborovém řádu.

Virtuální prohlídka letního tábora

Pro prohlížení virtuální prohlídky potřebujete Adobe Flash player verze 9 a vyšší. Stáhnout si jej můžete zdarma na www.adobe.com.

Vyrobeno v Panoramas (360°), foto: Petra Menclová.