Přihlášky a podmínky přihlášení

Přihlášky je možné odesílat pouze elektronicky pomocí formuláře, který je přiložen pod programem každé dílny.

Přihlašovací formuláře budou automaticky odblokované v předem stanoveném termínu: 2. února 2023. V případě, že máte webovou stránku s detailem dílny načtenou ještě před odblokováním, pak si ihned po uvolnění stránku načtěte znovu pomocí klávesy F5 nebo ikonkou v prohlížeči. Jestliže se vám formulář nezobrazí, tak se stránka načítá z dočasně uložených souborů ve vašem počítači (cache). Stránku znovu načtěte pomocí kláves SHIFT+F5 nebo CTRL+F5. Tím dojde k novému a kompletnímu znovunačtení stránky.

Start termínů pro přihlašování na dílny:

 1. Filmová dílna: 18:00 hod.
 2. Animátorská dílna: 18:15 hod.
 3. Výtvarná dílna: 18:30 hod.
 4. Fotografická dílna pro pokročilé: 18:45 hod.
 5. Muzikálová dílna: 19:00 hod.
 6. Fotografická dílna pro začátečníky: 19:15 hod.
 7. Kamenářská dílna: 19:30 hod.
 8. Taneční dílna: 19:45 hod.
 9. Etnografická dílna: 20:00 hod.

Formuláře se automaticky zablokují po dosažení předem stanoveného maximálního počtu účastníků. V momentě, kdy se na dílnu přihlašují poslední účastníci, může dojít k odeslání více přihlášek nad maximální kapacitu. V takovém případě je platná přihláška s nižším časem odeslání.

Kopii vyplněného formuláře obdržíte na vámi uvedenou e-mailovou adresu.


Upozornění: Přihláška se stává závaznou teprve po doručení platby na účet organizátora! V případě, že epidemiologická situace neumožní Letní dílny uskutečnit, budou účastnické poplatky vráceny v plné výši.

 

Celou částku uhraďte na číslo účtu 235682448/0300 (ČSOB Nová Paka, majitel účtu OPEN ART, z.s.), jako variabilní symbol uveďte: datum narození dítěte (ve tvaru dd.mm.rrrr)

Stornopoplatky

Přehled stornopoplatků (doba stornování přihlášky, vracená částka):

 • do konce dubna, 100%
 • do konce května, 50%

Možnost slevy

Při účasti jednoho dítěte na dvou dílnách získáte slevu 500,– Kč, při účasti na třech dílnách činí sleva 750,– Kč.


Ubytování

Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s dřevěnou podsadou. V případě špatného počasí možnost programu v hlavní budově, ve které je větší společenská místnost. Divadelní, taneční a filmová příprava u specializovaných workshopů bude probíhat v prostorách místního kulturního střediska. K dispozici je venkovní umývárna a sprchy uvnitř budovy.

Stravování

Stravování je zajišťováno kvalifikovanou osobou (2× denně teplé jídlo (oběd, večeře), snídaně, druhá večeře, svačiny). Děti mají po celý den přístup k várnici se studeným/teplým čajem.

Po celou dobu trvání dílen je přítomen kvalifikovaný zdravotník.

Bližší informace naleznete v Táborovém řádu.

Virtuální prohlídka letního tábora

Pro prohlížení virtuální prohlídky potřebujete Adobe Flash player verze 9 a vyšší. Stáhnout si jej můžete zdarma na www.adobe.com.

Vyrobeno v Panoramas (360°), foto: Petra Menclová.