„Škola hrou“ anglicky i německy

Hlavní náplní této dílny s netypickým výukovým programem jazyků bylo nenásilnou a zábavnou cestou dětem přiblížit geografické, historické, jazykové a kulturní zajímavosti zemí EU. Program byl doplněn řadou dalších aktivit včetně výletu do knihovny v Nové Pace, kde se děti za asistence místních pracovníků pomocí knih a internetu snažily najít co nejvíce informací týkajících se vybraného státu. Nechyběl ani celodenní výlet do Boskovských jeskzní a na závěr noc „pod širákem“ na hradě Kumburk.
Odbornými vedoucími byly Mgr. Kateřina Kubíčková a Mgr. Kateřina Krejčová.
Speciální poděkování patří Knihovně Nová Paka a Centru EU Praha.

Sdílejte tento příspěvek