Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady

Účastníci této dílny se celý týden učili hledat a poznávat podkrkonošské drahokamy ( acháty, ametysty, záhnědy, jaspisy, české granáty, … ) děti navštívily řadu lokalit, kde se naučily vyhodnocovat vlastní sběr, určovat nálezy a vytipovávat drahé kameny pro řezání a broušení, které si poté samy vyzkoušely.
Atˇ už při povrchovém sběru na polích Borovnice, při sběru v kamenolomech nebo hledání českých granátů v potůčcích Borovničky, takový zápal se hned tak nevidí!…
Tato dílna proběhla ve spolupráci s Klenotnicí drahých kamenů v Nové Pace. Speciální poděkování patří panu Rešovi za pomoc, instrukce a trpělivost při řezání a broušení.

Sdílejte tento příspěvek