Taneční dílna

Tato dílna scénického tance byla určena pro děti 1. – 6. tříd. Celý týden se účastníci připravovali na taneční vystoupení pořádané ve Velkém sále KD v Nové Pace. Vedlejší program byl zaměřen na rytmiku a základy stepu, děti si vyzkoušely divadelní líčení a podílely se na výrobě kostýmů. V průběhu týdne se děti účastnily také řady dalších aktivit, mezi kterými nechybělo odpoledne pořádané ve spolupráci s ekologickou organizací Sever, v rámci kterého se děti snažily naučit lépe vnímat přírodu a svět kolem sebe.
Odbornými vedoucími byly Mgr. Evženie Fastnerová, absolventka taneční pedagogiky AMU Praha, Jana Černá a Martina Erbanová.

Sdílejte tento příspěvek