Výtvarná dílna: „Výlet do světa zvířat“

Týdenní výlet, během kterého se děti seznámí a osvojí si různé techniky ( kresba, malba, malba na sklo, koláž, kašírování, práce s keramickou hlínou, sádrové masky a další ), pomocí nichž nahlédnou do světa zvířat. Ta děti nejen různými způsoby ztvární, ale budou je moci dokonce i samy ztělesnit prostřednictvím masek, pomalováním těla či výrobou kostýmů.
S výsledky vás po týdnu seznámí závěrečná vernisáž.

Doporučený věk: 6 – 15 let
Cena2.300,– Kč
Odborný vedoucíMgr. Markéta Velínská, absolventka Olomoucké univerzity Palackého, obor speciální pedagogika
Mgr. Kateřina Vlachová, absolventka Pedagogické fakulty University Hradec Králové, obor výtvarná výchova

Sdílejte tento příspěvek