Výtvarná dílna: „Výlet do světa zvířat“

Týdenní výlet, během kterého se děti seznámí a osvojí si různé techniky ( kresba, malba, malba na sklo, koláž, kašírování, práce s keramickou hlínou, sádrové masky a další ), pomocí nichž nahlédnou do světa zvířat. Ta děti nejen různými způsoby ztvární, ale budou je moci dokonce i samy ztělesnit prostřednictvím masek, pomalováním těla či výrobou kostýmů.
S výsledky vás po týdnu seznámí závěrečná vernisáž.

Doporučený věk: 6 – 15 let
Cena2.300,– Kč
Odborný vedoucíMgr. Markéta Velínská, absolventka Olomoucké univerzity Palackého, obor speciální pedagogika
Mgr. Kateřina Vlachová, absolventka Pedagogické fakulty University Hradec Králové, obor výtvarná výchova

Sdílejte tento příspěvek
Posunout nahoru