(bra)Tři v tricku – PLOVÁRNA

Nechte na sebe dýchnouti atmosféru časů minulých, kdy muži pečovali o své zdraví a tělesnou čistotu v říčních lázních. Nerobíce věcí užitkových, trávili i seberozmarnější léta v tvůrčí zahálce, rozmlouvajíce nad tématy světotvornými. Ve chvíli, kdy na prkna plovárenská zavítá dívka povahy nadmíru jemné, rozbíhá se děj a není v ničí moci, aby jej zadržel. K ďasu!

Svět, který uvidíte, jest z hravosti, neboť hra předchází před činy. A jelikož příchylnost dvou pohlaví jest starší nežli skály a moře, stává se hra zbraní v líté při o dívčí přízeň.

A proto vejděte, vejděte bez zdráhání! Pánové dnes označili koupel za vlahou. Vyjasňuje se a k poledni bude vedro.

(bra)Tři v tricku - PLOVÁRNAPředstavení je volně inspirováno novelou Rozmarné léto Vladislava Vančury. Poetiku tohoto autora převádí s lehkostí a jemnou groteskou do pohybové humoresky, v níž využívá cirkusových disciplín – žonglování, provazochodectví a párové akrobacie. Záhady. Humor. Srdcervoucí podívaná. Děti a vojsko platí skoro polovic.

Představení se koná 21.3. 2013 od 20:00 v divadle Ponec, rezervace vstupenek: http://www.divadloponec.cz/ticket/index/idnight/51068/mn/19/page/17.

A po představení se můžete přihlásit na Cirkusovou dílnu „Kejkle a žonglování…”, kterou pro vaše děti a mládežníky vedou právě Bratři v tricku.

Sdílejte tento příspěvek