Výtvarně – divadelní dílna: „Sitespecific“

Dramatizace vybraného příběhu, v podobě průvodu krajinou. Oživování okolních míst, výroba loutek a masek z nalezených přírodnin i nepřírodnin. A třebas i příprava hudebního doprovodu. Seznámení s různými výtvarnými technikami a divadelními postupy.

Odborní vedoucí: Jiří Jelínek divadelník, Kamil Bělohlávek scénograf

Sdílejte tento příspěvek