Výtvarná dílna

Projekt výtvarná dílna Roškopov v r. 2009 bude díky účasti a spolupráci několika přizvaných instruktorů koncipován jako autorsky zaměřená výtvarná tvůrčí dílna. Hlavním cílem je během tohoto týdenního „soužití“ vytvořit tvůrčí atmosféru na základě možností, které nabízí výtvarné umění, pokud ho prožíváme jako jistý stálý, všudypřítomný, pohyblivý a přeskupeníschopný aspekt života.
Pod vedením několika vedoucích si účastnící se děti vyzkouší své schopnosti v  prostorové tvorbě, malbě, kresbě a několika specificky zaměřených výtvarných projektech.
Protože se jedná o prázdninovou výtvarnou dílnu, měl by program i cíl být zaměřen jako „nadstavba“ k současnému pojetí výtvarné výchovy, tj. jako možnost se celý týden plně věnovat svým vlastním tvořivým silám, protože to nás překvapuje a činí šťastnými.
Doporučený věk6 – 15 letOdborná vedoucíMgr. Kateřina Vlachová, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor výtvarná výchova.

Sdílejte tento příspěvek