Výtvarná dílna: „Cestou vesmírem / Putování po planetách“

V rámci naší vesmírné výpravy se každý den zastavíme na jedné planetě. Různými výtvarnými technikami – malbou, kresbou, kašírováním a modelováním si vytvoříme vesmírné koráby, planety a jejich obyvatele, které děti budou moci i samy ztělesnit prostřednictvím masek, pomalováním těla či výrobou kostýmů. Ponoříme se do tajemného vesmíru a přeneseme se na dosud neprobádané planety.
Tato týdenní výprava bude zakončena vernisáží, při které budete moci shlédnout díla našich výtvarníků a která vám zprostředkuje zážitky z našeho týdenního putování.

Doporučený věk6 – 15 let.
Cena2 500,– Kč.
Odborné vedoucíMgr. Markéta Velínská, absolventka Olomoucké univerzity Palackého, obor speciální pedagogika; Mgr. Kateřina Vlachová, absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, obor výtvarná výchova.

Sdílejte tento příspěvek