VÝlet na LeVÍn

Jak jsme šli včera na Levín

Vyrazili jsme příjemně naladěni na výlet. Hráli jsme nadšeně hry připravené sličnými praktikantami. Cesta uběhla rychle a již jsme mohli hledat poklad, který byl nakonec nalezen Petrem Krejčím ve starodávném kufru. Základem pokladu byla večeře, ale i něco cukrátek a tretek na výtvarné tvoření.

I přes přísná hygienická pravidla se nám podařilo na ohni upéci buřty a konzumovat za zvuků táborákových písní i autorské tvorby muzikálové dílny. Veškěrý zbývající proviant a materiál dopravil na levínské hradiště dočasně pohybově znevýhodněný odborný vedoucí Marek K., jinak aktivní a zapálený turista.

A už nás čekala cesta zpět do tábora, a to potemnělým lesem. Mohli jsme pozorovat rej světlušek a temnějící oblohu. Po krátkém občerstvení v táboře všichni rádi ulehli k zaslouženému odpočinku.

Autor: Jan K., stan č. 16 ( napsáno jako součást výchovného opatření při řešení opakovaného nepořádku ve stanu )

Sdílejte tento příspěvek