Sochařské – řezbářské sympozium 2014

Koncepce sochařského sympozia pro rok 2014 navazuje obsahově na pět předchozích ročníků. Šestý plánovaný ročník potvrzuje již jistou tradici. Uskuteční se ve dnech 9. – 16. srpna 2014.

Tato akce má snahu přiblížit osobitost a jedinečnost místní krajiny lidem, kteří zde žijí, i návštěvníkům, pro které je charakter Podkrkonoší neznámý či nezvyklý. Sochy se včleňují či naopak vymezují vůči svému okolí a dotvářejí tak konkrétní místa. Přirozená zákoutí bez zásahu člověka se střídají se zemědělskou půdou a její charakteristickou podobou (pole se svými ročními proměnami – oseté, vzrostlé, zorané; sekané louky, úvozy, lesní cesty…). Důležitým prvkem je zvlněný terén, který poskytuje množství skrytých či naopak dobře viditelných možností, jež vybízejí k reakci. Pohledy, průhledy, souvislosti. Neméně důležité jsou pro tento kraj barvy. Typická červenohnědá půda nutí přemýšlet o barvě objektů, povrchu, kompozici díla i umístění. Neustálé proměny místa v čase poukazují na pomíjivost věcí a plynutí světa. Všechny tyto aspekty jsou více či méně reflektovány v tvorbě zde představené a již žijící v symbióze s krajinou.

Již od prvního roku konání sympozií v Roškopově vznikal postupně sochařský „park“ zaměřený na komunikaci s divákem. Díky různosti přístupů zúčastněných umělců se zde vytvořil originální areál otevřený pro širokou veřejnost. Následující ročník by měl být setkáním k analýze proměn objektů v krajině, souvislostí mezi vytvořenými objekty a k úpravám objektů.

V létě 2014 by se měli zúčastnit tvůrci ze všech minulých ročníků. Bude se znovu nabízet určité srovnání, jakým způsobem a s jakou citlivostí se jednotliví tvůrci vypořádali se vztahem ke krajině.

Horizont 2014 – Josef Šafařík

Sdílejte tento příspěvek