Po stopách našich předků

Novinkou letošních dílen je etnografická dílna pod vedením Ivo Chocholáče z Městského muzea v Nové Pace a Miroslava Blažka. Účastníci putují krajinou a pokoušejí se vnímat nejen její scenérii, ale i sakrální architekturu viděnou očima našich předků. Pokoušejí se vcítit v jejich duši a uvědomit si, co při své pouti prožívali. Seznámili se již s dílem Karla Jaromíra Erbena, navštívili místa, kde se jeho příběhy zrodily. Pootevřel se jim i svět symbolů v lidové slovesnosti (písních, pohádkách, básních…), který nás dnes bohužel mnohdy míjí. Sledovali příběh Řádu německých rytířů, který se také do zdejší krajiny otiskl, např. na místě bývalého kláštera řádu v Miletíně i pozůstatcích tvrze Bradlo. Vžili se do role poutníka, který kdysi stoupal po stupních novopackého růžencového schodiště a odříkával svatý růženec, aby pak mohl vstoupit do chrámové lodi Nanebevzetí Panny Marie a setkat se s ní. Aby si uvědomili i jiný kulturní vzorec a co vše z něj vychází, navštíví dnes templ mnichů tibetského budhismu v Liberci a prohlédnou si stůpu v jejich zahradě.

Roškopovské letní dílny probíhají za finanční podpory Ministerstva kultury a Obce Stará Paka.

 

Sdílejte tento příspěvek