Krejčová Kateřina, Mgr.

Krejčová Kateřina
  • absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové obor angličtina – dějepis
  • několikaletá pedagogická praxe
  • předseda občanského sdružení Open Art Nová Paka, hlavní vedoucí projektu Dílny Roškopov
  • po dvouleté zkušenosti práce au-pair v Anglii a USA je jejím snem dílna ve stylu Adams family
  • motto: Co mě nezabije, ať mě nezmrzačí…
Sdílejte tento příspěvek