Informace pro rodiče

Vážení rodiče!
Po důkladném zvážení všech okolností jsme se rozhodli, že 19. ročník Letních dílen v Roškopově uskutečníme! 
(Týmovou spoluprácí, s použitím selského rozumu, naší vyhlášenou schopností improvizace a proslulým roškopovským humorem ; )
 
Z důvodu koronavirové krize a všech následků z ní vyplývajících bychom však rádi upřesnili následující: 
Účast vašeho dítěte na našich dílnách je čistě dobrovolná ; )
Tým organizátorů a odborných vedoucích dělá roškopovské dílny již 19 let pro radost  (z práce s dětmi, z tvůrčí činnosti, ze setkávání a vzájemné spolupráce). Čas strávený s vašimi dětmi je pro nás obohacující zkušeností. Velice rádi bychom, aby se tato radost z důvodu strachu či přehnaných očekávání nevytratila…
Pokud tedy máte jakékoliv pochybnosti nebo obavy nám v této době své dítě svěřit, prosím, kontaktujte nás a ptejte se! Objasníme a upřesníme, co jsme a nejsme v rámci našeho zázemí a možností schopni zajistit a splnit.
(Splnění platných opatření pro provoz táborů vydaných Ministerstvem zdravotnictví je samozřejmostí).
Pro ty z vás, jejichž děti se budou našich dílen účastnit poprvé, nabízíme po domluvě možnost prohlídky tábora před jeho zahájením.
Děkujeme předem za váš zájem a pochopení a… budeme se těšit : )
Za tým organizátorů,
Mgr. Kateřina Krejčová
728 124 816
Sdílejte tento příspěvek