Fotografická soutěž pro děti a mládež!

Milí fotografičtí nadšenci!

Představujeme vám novou Fotografickou soutěž pro děti a mládež HOKUS FOKUS:

PRAVIDLA

  1. Pořadatelem Fotografické soutěže pro děti a mládež HOKUS FOKUS je OPEN ART, z.s.
  2. Soutěž je vyhlášena pro dvě věkové kategorie a čtyři tématické okruhy, a to  následovně:

věkové kategorie: I. kategorie pro děti od 0 do 12 let, II. kategorie pro mládež od 12 do 18 let

tématické okruhy:

a) ”Nevšední radosti ve všední starosti” ( reportážní fotky běžných činností, každodenní starosti i radosti, fotografie rodiny a přátel. Zachycení čehokoliv zajímavého z běžného dne – např. dělání domácích úkolů, příprava nedělního oběda, portrét babičky s dvanácti vnoučaty… )

fotografický žánr:  reportáž, dokument, portrét

b) ”Krajina mýma očima” ( fotografie oblíbených nebo zajímavých míst pořízené při toulkách přírodou, snímky z procházek i vyjížděk do přírody, daleké obzory i skryté detaily, které mnozí přehlédnou… )

fotografický žánr:  krajina, krajinný detail, makro

c) ”Inspirace místa” (  …ať už pulzující velkoměsto, rušná ulice, tajemné zákoutí nebo ospalá vesnice – všude kolem je možné potkat inspirativní tvář, zachytit neobvyklý architektonický  detail nebo neobyčejný okamžik … )

fotografický žánr:  architektura, street, industrial

d) “Staropacko” ( téma snažící se zachytit genia loci této nenápadné, ale významné křižovatky cest v kraji blouznivců, hledačů podkrkonošských polodrahokamů, spiritistů a snivců… )

fotografický žánr: krajina, architektura aj. 

       4. Maximální počet zaslaných originálních fotografií od jednoho autora v příslušné věkové kategorii jsou tři pro každé téma (celkem max 12).

       5. Fotografie lze do soutěže zasílat  od 1. 3. 2018 do 25.5. 2018

       6. Pro účast v soutěži je třeba vyplnit elektronický formulář, který bude spuštěn níže 1. března 2018. Na stejném místě je třeba přiložit fotografie ve formátu JPG. Maximální velikost 5 MB.  V názvu souboru musí být uvedeno:  příjmení a jméno autora,  tématický okruh (t1 až t4), název fotografie (např. novakjan_t1_babička)

7. Vyhlášení výsledků s komentáři poroty proběhne dne 9.6. 2018 v Kině Nová Paka.

8. V případě postoupení vaší fotografie do užšího výstavního výběru snímků budeme vyžadovat zaslání originální fotografie v tiskové kvalitě (požadované rozlišení 300 dpi, rozměr minimálně 30 cm pro delší stranu fotografie).

9. Vítězné snímky vybere odborná porota určená pořadatelem:

Ing. Petra Menclová – předseda poroty

Ing. Leoš Erben 

Ing. Kristýna Končická

Jakub Muller

Ing. Daniel Polman 

Jana Soběslavová 

  1. Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií se souhlasem zákonného zástupce.  Zasláním fotografií do soutěže HOKUS FOKUS souhlasí soutěžící s tím, aby byly zaslané snímky v rámci soutěže použity organizátorem na propagaci soutěže, a to: publikováním v denním tisku či jiných médiích, na reklamních plochách nebo v elektronické formě, a to bez nároku na honorář. Účastník rovněž souhlasí, že snímky budou bez nároku na honorář použity na výstavách vítězných fotografií soutěže. Organizátor může snímky rovněž poskytnout svým partnerům k jejich vlastní propagaci.
  2. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení, s právem udělit podlicenci.
  3. Fotografie, které jsou součástí výstavní kolekce (všechny oceněné a další vybrané práce pro výstavu), zůstávají k dispozici hlavnímu pořadateli k dalšímu výstavnímu použití.

     13. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu              se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

     14. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v            soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými.

     15. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv              by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala                          nebo se  bránila jejich zveřejnění.

     16. O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo jakkoli změnit, upravit či zrušit soutěž              bez udání důvodu a to po celou dobu jejího trvání, výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné.

17. Zasláním snímků soutěžící souhlasí s pravidly fotografické soutěže.

2017_Foto_2_MEN

Sdílejte tento příspěvek