ANImátoři nezahálí ANI náhodou

První dvA dNy mají za sebou účastnícI dílny ANImace… SeznAmovací hry, rozděleNí do týmů, první storyboardy, ImprovizAce s mikrofoNem, vyrábění kulIs.. a první ANImační pokusy : )

Sdílejte tento příspěvek