A kutáme a sbíráme dále

I druhý den jsme vyrazili na sběr minerálů – tentokrát do Lomnice nad Popelkou a přes Košov a Morcínov do Libuňě! Počasí bylo na kutání a sběr velmi náročné – horko k padnutí – naše malé mineralogy to ale neodradilo a nechat na místě byť jen jedinou pecku nepřicházelo v úvahu!

 

Sdílejte tento příspěvek