Letní dílny pro děti v Roškopově u Staré Paky 2005

1+2 Roškopov aneb jeden měsíc + dva týdny otevřeného prostoru

Letní program občanského sdružení Open Art Nová Paka pro rok 2005 (termíny a programy jednotlivých akcí): 17. - 23.7. 2005 - Filmová dílna: Týden neuskutečněných nápadů aneb Prostor nejen jako místo zachycení, ale i výzva hodná následování

Během této dílny budou účastníci realizovat nápady své, svých kamarádů i společné, a to především formou filmovou, divadelní, výtvarnou, taneční, hudební...atd. s jediným cílem - vytvořit jedno velké nepředstavitelné společné dílo. Výsledek celého týdenního setkání bude prezentován v komponovaném programu rodičům i veřejnosti na závěr dílny v prostorách novopackého kina.
V průběhu 7 dní si účastníci zakusí práci režisérů i pomocníčků, asistentů i šéfů, vynálezců a objevitelů, zkrátka všech řemesel, které jen budou potřeba. Nebude chybět ani nezbytné táborové hýření.
Doporučený věk: od 12 let.
Odborní vedoucí: Mgr. Jan Suk, Mgr. Ivan Mečl - umělec, kurátor, vydavatel, nakladatel, teoretik.


24. - 30.7. 2005 - Taneční dílna: Tentokráte na téma Vesmír aneb Prostor v pohybu - pohyb v prostoru (týden scénického tance) - ^nahoru^

Týden scénického tance zaměřený na výuku moderních technik. Celý týden se budou děti připravovat na závěrečné taneční vystoupení; letos na téma VESMÍR. Kromě tancování se budou děti věnovat i výrobě kostýmů a rekvizit.
Tento program bude doplněn o videoprojekci a seznámení s okolím, ve kterém se účastníci budou po dobu soustředění nacházet, a které se stane součástí jejich závěrečného vystoupení.
Doporučený věk: 6 - 12 let.
Odborné vedoucí: MgA. Evženie Fastnerová - absolventka taneční pedagogiky AMU Praha, Martina Erbanová - učitelka ZUŠ Nová Paka.


31.7. - 6.8. 2005 - Výtvarná dílna: Z pohádky do pohádky aneb Prostor jako nekonečná kniha námětů k zobrazení (fantazie ztvárněná různými výtvarnými technikami) - ^nahoru^

Týdenní výlet do světa pohádek, při kterém se děti seznámí s několika výtvarnými technikami a s pomocí rozličných materiálů si pak namalují, vystříhají, sestaví a vymodelují mnoho pohádkových postav.
TECHNIKY: 1.kašírování - výroba kašírovaných loutek z papíru, 2.výroba karnevalových masek, 3.malování na sklo, 4. sítotisk - tisk na textil, 5. modelování z keramické hlíny a další.
Účastníky čeká rovněž seznámení se zajímavými místy v okolí, hry soutěže, koupání a jiné pohybové aktivity. Na závěr se uskuteční vernisáž výstavy pohádkových postav.
Doporučený věk: 6 - 15 let.
Odborná vedoucí: Mgr. Markéta Velínská - absolventka Olomoucké univerzity Palackého, obor speciální pedagogika se zaměřením na Vv.


7. - 13.8. 2005 - Divadelní (loutkářská) dílna: Netradiční japonská loutka aneb Prostor - nejen jako kulisa, ale i jako součást mého já... (týden s Noryiuki Sawou) - ^nahoru^

Týden s japonským mimem a loutkohercem Noriyuki Sawou pro děti od 9 let, zaměřený na výrobu tradiční japonské loutky BUNRAKU (pohyblivá hlava, krk a jazyk). Dílna bude zakončena výstavou loutek a malou prezentací jejich ovládání.
(Noriyuki Sawa vystudoval Pedagogickou univerzitu v Hokkaidu se zaměřením na řemesla a umění. Studoval také tradiční Japonské divadlo Bunraku, jehož znalost nyní využívá ve svých vystoupeních. V posledních letech žije v Praze, kde pracuje jako učitel na DAMU. Zároveň vystupuje a vyučuje ve více než 20 zemích. Viz www.puppet-house.co.jp/nori/NoriArt2.htm)
Doporučený věk: od 9 let.
Odborný vedoucí: Noriyuki Sawa.


14. - 20.8. 2005 - Etnografická dílna: Tajemným Podkrkonoším aneb Kdo se bojí, nesmí do lesa... aneb Prostor nejen jako místo, ve kterém přebývali naši předci (tajemné putování po stopách v krajině) - ^nahoru^

Náplní této týdenní dílny je otevírání krajiny, která nás obklopuje, tedy dobrodružné putování za zajímavými a tajemnými místy, která zde zanechali nejen naši předci. Účastníci se také seznámí s tradiční výrobou a řemesly. V rámci této tvůrčí dílny se účastníkům nejen otevřou tato zajímavá a tajemná místa, ale třebas i podzemí.
Dílna bude obohacena o řadu zajímavých přednášek a též videoprojekce. Dílna se koná ve spolupráci s Muzeem-Klenotnicí drahých kamenů. Jeden den je též věnován sběru třpytivých pokladů tohoto kraje, tedy podkrkonošských polodrahokamů /s rozříznutím nálezů/.
Střední turistická průprava nutná.
Doporučený věk: 7 - 15 let.
Odborní vedoucí: Miloslav Bařina - ředitel muzea, Mgr. Ivo Chocholáč - vedoucí Klenotnice drahých kamenů.


21. - 27.8. 2005 - Kamenářská dílna: Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady aneb Prostor jako místo, ve kterém se nacházíme a čím je jedinečné (spojeno se sběrem a zpracováním nejen podkrkonošských polodrahokamů) - ^nahoru^

Týdenní putování za poklady tohoto kraje, při kterém účastníci mohou nalézti acháty, jaspisy, ametysty, křišťály, záhnědy, české granáty a seznámit se tak s lokalitami Levínská Olešnice, Kyje, Ždírnice, Rovně..., ale i černé krystaly amfibolu, karneoly a nějakou tu zkamenělinu. Účastníci se též naučí vyhodnocovat své nálezy a pod odborným vedením je pak vybrousí a vyleští.
Součástí tohoto týdne je i návštěva Burzy drahých kamenů, kterou účastníci mohou navštívit s rodiči v den zahájení této tvůrčí dílny. Dílna se koná ve spolupráci s Muzeem-Klenotnicí drahých kamenů a bude doplněna o řadu přednášek a též videoprojekci.
Střední turistická průprava nutná.
Doporučený věk:8 - 15 let.
Odborný vedoucí: Mgr. Ivo Chocholáč - vedoucí Klenotnice drahých kamenů.


Copyright © 2005 :: 1+2 Roškopov - Letní dílny pro děti v Roškopově u Staré Paky, zpracovali: Effikare a IdeFixx