logo
<< zpět na aktuální program
Občanské sdružení Open Art Nová Paka nabízí dětem pro aktivní využití prázdnin letní dílny: 18. 7. - 28. 8. 2004.
18. - 24. 7. 2004 - Výtvarná ( keramická ) dílna aneb Prostor jako "nekonečná kniha" námětů k zobrazení…   ^^

Týdenní setkání, při kterém si účastníci osvojí základy výroby keramiky včetně vypalování, pomalování a glazování. ( Výroba knoflíků, hrnků, misek, svícnů a především keramických domečků, ze kterých na konci dílny vyroste malé město… ) Děti si osvojí i další postupy pro práci s hlínou s využitím relaxačních technik. Účastníci také navštíví Klenotnici drahých kamenů, expozici medijních kreseb a další zajímavá místa. Tento týden probíhá ve spolupráci s MKS Nová Paka, kde také na závěr dílny proběhne vernisáž vyrobených děl.

Doporučený věk: 6 - 15 let.

Odborná vedoucí:
Mgr. Markéta Velínská, absolventka Olomoucké univerzity Palackého, obor speciální pedagogika se zaměřením na Vv.
25. 7. - 31. 7. 2004 - Taneční dílna - Prostor v pohybu - pohyb v prostoru aneb týden scénického tance   ^^

Týden scénického tance zaměřený na výuku moderních technik. Celý týden se budou děti připravovat na závěrečné taneční vystoupení, které se bude konat v Kulturním domě v Nové Pace.
Tento program bude doplněn o videoprojekci a seznámení s okolím, ve kterém se účastníci budou po dobu soustředění nacházet, a které se stane součástí jejich závěrečného vystoupení. Také tento týden probíhá ve spolupráci s MKS Nová Paka.

Doporučený věk: 6 - 12 let.

Odborné vedoucí:
Mgr. Evženie Fastnerová - absolventka taneční pedagogiky AMU Praha,
Martina Erbanová - učitelka ZUŠ Nová Paka.
1. - 7. 8. 2004 - Filmová dílna aneb Prostor nejen jako kulisa a součást mého já, ale i místo k zachycení    ^^

Je setkáním, které vyústí ve společné vytvoření filmu. Během celého kurzu budou všichni aktéři a zároveň tvůrci vystavováni jak improvizovaným, tak inscenovaným situacím, které budou dány společně vytvořeným scénářem. Dílna bude zahrnovat především herecká cvičení, neobvyklé situační hry, improvizaci, základy ovládání kamery, střihu a seznámení s prací u filmu s pohledu filmařů profesionálů, tvůrců uměleckých i experimentálních snímků. Dílnu bude spojovat idea vytvořit film a spousta společných her, které by měly vytvořit vhodnou tvůrčí atmosféru. Výsledné dílo bude v komponovaném programu prezentováno rodičům na závěr dílny.

Doporučený věk: Od 12 let.

Odborní vedoucí:
BcA Prokop Králíček, Mgr. Jan Suk, Pavlína Suková.
8. - 14. 8. 2004 - Divadelní ( loutkářská ) dílna aneb Prostor - nejen jako kulisa, ale i jako součást mého já... ( týden s Noryiukim Sawou )   ^^

Týden s japonským mimem a loutkohercem Noriyuki Sawou pro děti od 9 let, zaměřený na práci s jednoduchým loutkohereckým materiálem jako jsou loutky, masky a předměty. Hlavním tématem budou evropské a japonské pohádky ( "Červená karkulka", "Tři prasátka a vlk", "Rybář URASHIMA" atd. ) Celý týden se budou děti připravovat na závěrečné divadelní vystoupení, které se bude konat v Kulturním domě v Nové Pace.
( Noriyuki Sawa vystudoval Pedagogickou univerzitu v Hokkaidu se zaměřením na řemesla a umění. Studoval také tradiční Japonské divadlo "Bunraku", jehož znalost nyní využívá ve svých vystoupeních. V posledních letech žije v Praze, kde pracuje jako učitel na DAMU. Zároveň vystupuje a vyučuje ve více než 20 zemích. Vizte: www.puppet-house.co.jp/nori/NoriArt2.htm ).
Tento týden probíhá ve spolupráci s MKS Nová Paka.

Doporučený věk: Od 9 let.

Odborný vedoucí:
Noriyuki Sawa.
15. - 21. 8. 2004 - Kamenářská dílna - Seznámení s Podkrkonoším a jeho "poklady" aneb Prostor - místo, ve kterém se nacházím a čím je jedinečné ( spojeno se sběrem a zpracováním drahých kamenů )   ^^

Týdenní putování za poklady tohoto kraje, při kterém účastníci mohou nalézti acháty, jaspisy, ametysty, křišťály, záhnědy, české granáty a seznámit se tak s lokalitami Levínská Olešnice, Kyje, Ždírnice, Rovně… Též se naučí účastníci vyhodnocovat své nálezy a pod odborným vedením je pak vybrousí a vyleští. Součástí tohoto týdne je i návštěva "Burzy drahých kamenů", kterou mohou účastníci navštíví první den této tvůrčí dílny. Dílna se koná ve spolupráci s Muzeem-Klenotnicí drahých kamenů a bude doplněna o řadu přednášek a též videoprojekci.

Doporučený věk: 8 - 15 let.

Odborný vedoucí:
Mgr. Ivo Chocholáč, vedoucí Klenotnice drahých kamenů.
22. - 28. 8. 2004 - Tajemným Podkrkonoším aneb prostor nejen jako místo, ve kterém přebývali naši předci / tajemné putování po stopách v krajině   ^^

Náplní této týdenní dílny je "otevírání" krajiny, která nás obklopuje, tedy dobrodružné putování za zajímavými a tajemnými místy, které zde zanechali nejen naši předci. Účastníci se také seznámí s tradiční výrobou a zajímavými řemesly. V rámci této tvůrčí dílny sestoupíte i do podzemí. Dílna bude obohacena o řadu zajímavých přednášek a též videoprojekce. Dílna se koná ve spolupráci s Muzeem-Klenotnicí drahých kamenů.

Doporučený věk: 7 - 15 let.

Odborní vedoucí:
Miloslav Bařina, ředitel Muzea v Nové Pace, Mgr. Ivo Chocholáč, vedoucí Klenotnice drahých kamenů.
Ubytování Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s dřevěnou podsadou. V případě špatného počasí možnost programu v hlavní budově, ve které je větší společenská místnost. Divadelní a taneční příprava u specializovaných táborů bude probíhat v prostorách místního kulturního střediska. K dispozici je venkovní umývárna a sprchy uvnitř budovy.
Stravování Stravování je zajišťováno kvalifikovanou osobou ( 2x denně teplé jídlo - oběd, večeře; snídaně, druhá večeře, svačiny ). Děti mají po celý den přístup k várnici se studeným / teplým čajem.
Cena Cena jednoho kurzu je 1.900,-- Kč. ( Zahrnuje ubytování, stravování, odborné vedení a náklady spojené s doprovodným programem ).
Při účasti jednoho dítěte na dvou táborech získáte slevu 400,- Kč, tzn. celková cena za oba kurzy bude 3.400,-- Kč.
design a zpracování: Efik a IdeFixx