1+1 Roškopov - Letní dílny pro děti v Roškopově u Staré Paky
<< zpět na aktuální program
I. ročník 2002 - informace, články, práce dětí a fotografie
28.7. - 3.8. 2002 - Grafická dílna   ^^

Během tohoto týdne si děti pod vedením akademické malířky Evy Končekové a slečny učitelky Zuzany Kurucové osvojily základní techniky vícebarevného linorytu. Součástí programu byla také návštěva Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace, celodenní výlet na hrad Kost a další zajímavá místa, ze kterých děti čerpaly náměty pro své grafické práce. Výsledky svého snažení účastníci prezentovaly rodičům i širší veřejnosti na závěrečné vernisáži, pořádané ve spolupráci s MKS Nová Paka.
Speciální poděkování patří tiskárně Fitos Stará Paka za dodání tiskařských barev.
> fotografie >>
> práce dětí >>
4. - 10. 8. 2002 - Taneční dílna   ^^

Tato dílna scénického tance byla určena pro děti 1. - 6. tříd. Celý týden se účastníci připravovali na taneční vystoupení pořádané ve Velkém sále KD v Nové Pace. Vedlejší program byl zaměřen na rytmiku a základy stepu, děti si vyzkoušely divadelní líčení a podílely se na výrobě kostýmů. V průběhu týdne se děti účastnily také řady dalších aktivit, mezi kterými nechybělo odpoledne pořádané ve spolupráci s ekologickou organizací Sever, v rámci kterého se děti snažily naučit lépe vnímat přírodu a svět kolem sebe.
Odbornými vedoucími byly Mgr. Evženie Fastnerová, absolventka taneční pedagogiky AMU Praha, Jana Černá a Martina Erbanová.
Tato dílna proběhla ve spolupráci s MKS Nová Paka.
> fotografie >>
> článek: MF Dnes - Kraj Hradecký - 8.8.2002 : (160 kB) >>
> článek: Noviny Jičínska - 8.8.2002 - ročník 11 - číslo 183 : (135 kB) >>
> článek: Nové Noviny - 9.8.2002 - číslo 31 : (120 kB) >>
11. - 18. 8. 2002 - Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady   ^^

Účastníci této dílny se celý týden učili hledat a poznávat podkrkonošské drahokamy ( acháty, ametysty, záhnědy, jaspisy, české granáty, … ) děti navštívily řadu lokalit, kde se naučily vyhodnocovat vlastní sběr, určovat nálezy a vytipovávat drahé kameny pro řezání a broušení, které si poté samy vyzkoušely.
Atˇ už při povrchovém sběru na polích Borovnice, při sběru v kamenolomech nebo hledání českých granátů v potůčcích Borovničky, takový zápal se hned tak nevidí!…
Tato dílna proběhla ve spolupráci s Klenotnicí drahých kamenů v Nové Pace. Speciální poděkování patří panu Rešovi za pomoc, instrukce a trpělivost při řezání a broušení.
> fotografie >>
> článek: Noviny Jičínska - 19.8.2002 : (155 kB) >>
> článek: Achát - září : (35 kB) >>
18. - 24. 8. 2002 - Divadelní dílna   ^^

Toto týdenní divadelní setkání s hereckou průpravou bylo zaměřeno na rozvoj tvořivých, improvizačních a komunikačních schopností. Účastníci se seznámili s klasickými hereckými technikami a osvojili si základní divadelní cvičení - společné, ve skupinách i individuální. V průběhu dílny si děti přiblížily i zákulisí velkého divadla díky živé besedě s "kulisákem" Klicperova divadla v HK Filipem Štipským. S technikami alternativního divadla účastníky seznámil Robert Janč, člen divadla Teatr NovoG.O. Fronta. Celá dílna byla zakončena divadelním představením, které děti během týdne secvičily a připravily včetně kulis, kostýmů a plakátů.
Odbornými vedoucími byli Jan Suk a Pája Kroulíková.
> fotografie >>
25.-31. 8. 2002 - "Škola hrou" anglicky i německy   ^^

Hlavní náplní této dílny s netypickým výukovým programem jazyků bylo nenásilnou a zábavnou cestou dětem přiblížit geografické, historické, jazykové a kulturní zajímavosti zemí EU. Program byl doplněn řadou dalších aktivit včetně výletu do knihovny v Nové Pace, kde se děti za asistence místních pracovníků pomocí knih a internetu snažily najít co nejvíce informací týkajících se vybraného státu. Nechyběl ani celodenní výlet do Boskovských jeskzní a na závěr noc "pod širákem" na hradě Kumburk.
Odbornými vedoucími byly Mgr. Kateřina Kubíčková a Mgr. Kateřina Krejčová.
Speciální poděkování patří Knihovně Nová Paka a Centru EU Praha.
> fotografie >>
Poděkování: Za dobrovolnou pomoc a podporu děkujeme všem odborným vedoucím, kuchařkám Jitce a Radce Smolíkovým, členům Open Artu, pracovníkům novopacké Klenotnice, Knihovny a MKS, panu Rešovi Radce Bednářové-Drahovzalové, Alešovi Trhlíkovi, Jardovi Kadavému (alias Kečup), Robertu Jančovi, Evě Sýkorové, Kátě ze Severu, Heleně Hlavaté, Kamile Máhrlové, Petru Hejtmanovi, paní Volánské, rodinám členů OA.
design a zpracování: Open Art Agency