Letní dílny pro děti, mládež i dospělé v Roškopově u Staré Paky 2006

1+2 Roškopov aneb jeden měsíc + dva týdny otevřeného prostoruProgram – letní dílny pro děti, mládež i dospělé pro rok 2006 pořádaných občanským sdružením Open Art Nová Paka

Fotografie areálu v Roškopově
areál letních dílen - chatky
areál letních dílen - hlavní budova
areál letních dílen - chatky
areál letních dílen - chatky

16.7. – 22.7.2006 – Divadelní (loutkářská) dílna

aneb Prostor nejen jako kulisa, ale i jako součást mého já…

Týden s japonským mimem a loutkohercem Noriyuki Sawou, který vám ukáže, z čeho všeho lze vyrobit svého kamaráda a jak mu vdechnout život. Především to ale budou vaše ruce, které jej stvoří, a vy tak budete rozhodovat o jeho osudu.
Tato dílna je zaměřena na práci s jednoduchým loutkohereckým materiálem jako jsou loutky, masky a předměty. Hlavním tématem budou tradiční evropské a japonské pohádky. Celý týden se budou děti připravovat na závěrečné divadelní vystoupení, které se bude konat v Kulturním domě v Nové Pace.
Noriyuki Sawa vystudoval Pedagogickou univerzitu v Hokkaidu se zaměřením na řemesla a umění. Studoval také tradiční Japonské divadlo Bunraku, jehož znalost nyní využívá ve svých vystoupeních. V posledních letech žije v Praze, kde pracuje jako učitel na DAMU. Zároveň vystupuje a vyučuje ve více než 20 zemích světa viz http://www.norisawa.cz/. Tento týden probíhá ve spolupráci s MKS Nová Paka.
Doporučený věk: od 9 let (pozor: kvůli individuálnějšímu přístupu velmi omezený počet míst!)
Odborný vedoucí: Noriyuki Sawa

16.7. – 22.7.2006 – Jezdecká dílna: Život v sedle (1.)

aneb Prostor viděný z nejen z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Kůň nebude pro tebe jen dopravním prostředkem, ale stane se při této dílně i tvojí součástí a pomůže ti pozměnit perspektivu viděného; vždyť starost o něco živého nás vždy někam navrací…
Jezdecký výcvik dětí bude probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. Farma vlastní v ČR unikátní stádo 20 malých horských koní plemene Fjord, dovezených z Holandska. Koně jsou menšího vzrůstu (do 155 cm kohoutkové výšky), a proto jsou se svojí klidnou a milou povahou vhodné k práci s dětmi.
Děti (začátečníci) se během výcviku naučí základy ježdění a ošetřování, děti mírně pokročilé a jezdci mohou na koních strávit chvíle při vyjížďkách do krásného kopcovitého terénu v okolí farmy.
Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě pojištěny.
Doporučený věk: od 10 let (pozor: kvůli individuálnějšímu přístupu velmi omezený počet míst!)
Odborná vedoucí: Žaneta Pfefrová

23.7. – 29.7.2006 – Taneční dílna: Cesta kolem světa

aneb Prostor v pohybu – pohyb v prostoru (lední medvěd, indiánský totem, čínský drak, bumerang, ruská ušanka, hanácký kroj… aneb tancem letem, letem celým světem: týden scénického tance)

Lední medvěd, indiánský totem, čínský drak, bumerang, ruská ušanka, Eiffelova věž, hanácký kroj,… S tím vším se setkáte během jediného týdne - prostřednictvím tance procestujeme celý svět, všechny kontinenty. Poslouží nám k tomu nápad snad nejznámějšího cestovatele všech dob: Willyho Foga… Doba trochu pokročila, takže my to zvládneme podstatně rychleji; naši Cestu kolem světa za šest dní uvidíte v závěrečném tanečním představení v městském kulturním středisku.
Doporučený věk: 6 až 12 let (pozor: kvůli individuálnějšímu přístupu velmi omezený počet míst!)
Odborné vedoucí: Mgr. Evženie Fastnerová – absolventka pedagogiky tance AMU Praha
Kateřina Bednářová – studentka pedagogiky tance AMU Praha

23.7. – 29.7.2006 – Jezdecká dílna: Život v sedle (2.)

aneb Prostor viděný z nejen z koňského sedla (kůň, krajina a já)

Kůň nebude pro tebe jen dopravním prostředkem, ale stane se při této dílně i tvojí součástí a pomůže ti pozměnit perspektivu viděného; vždyť starost o něco živého nás vždy někam navrací…
Jezdecký výcvik dětí bude probíhat denně v areálu jezdecké farmy Stará Paka. Farma vlastní v ČR unikátní stádo 20 malých horských koní plemene Fjord, dovezených z Holandska. Koně jsou menšího vzrůstu (do 155 cm kohoutkové výšky), a proto jsou se svojí klidnou a milou povahou vhodné k práci s dětmi.
Děti (začátečníci) se během výcviku naučí základy ježdění a ošetřování, děti mírně pokročilé a jezdci mohou na koních strávit chvíle při vyjížďkách do krásného kopcovitého terénu v okolí farmy.
Za výcvik odpovídá hlavní školený instruktor a děti jsou na farmě pojištěny.
Doporučený věk: od 10 let (pozor: kvůli individuálnějšímu přístupu velmi omezený počet míst!)
Odborná vedoucí: Žaneta Pfefrová

30.7. – 5.8.2006 – Filmová dílna: Love Story

aneb Prostor nejen jako místo zachycení, ale i výzva hodná následování

Centrálním motivem letní filmové dílny bude nesmrtelné téma: láska. Tři nezávislé štáby složené z účastníků se budou různými způsoby a odlišnými filmovými postupy zmocnit látky společně vytvořeného příběhu. Komedie, reality show, horror, pohádka, a jiné, to vše bude na závěr dílny prezentováno v komponovaném programu v novopackém kině; účastníci si také budou moci ihned odnést hotové filmy na DVD.
Doporučený věk: od 12 let (pozor: velmi omezený počet míst!)
Supervize: MgA. Aleš Suk, filmař, pedagog FAMU Praha
Odborní vedoucí: Ing. Vladimír Soběslav, tvůrce nezávislých snímků, pedagog Univerzita HK
Mgr. Jan Suk, video umělec
Petr Kalkus, profesionální kameraman

6.8. – 12.8.2006 – Výtvarná dílna

Co skrývá dětská duše aneb výlet do světa fantazie: ztvárnění vnitřních pocitů a dětské fantazie prostřednictvím netradičních výtvarných technik, které budou doplněné relaxačními a arte-terapeutickými technikami a poslechem relaxační hudby – OBSAZENA!!!

Týdenní výlet do světa dětské fantazie, která bude ztvárněna různými výtvarnými technikami. S pomocí rozličných materiálů si děti budou vymalovávat a vytvářet mandaly, pomocí barev vyjádří svou fantazii malováním na sklo a kameny, svůj vnitřní svět zobrazí prostřednictvím koláží, vyrobí si a pomalují sádrovou masku svého obličeje, seznámí se s výrobou ručního papíru a vyzkouší si i různé jiné arte-terapeutické techniky.
Doporučený věk: 6 až 15 let
Cena: 2.200,– Kč
Odborná vedoucí: Mgr. Markéta Velínská, absolventka Olomoucké univerzity Palackého, obor speciální pedagogika

13.8. – 19.8.2006 – Etnografická dílna: Tajemným Podkrkonoším

aneb Cesty vypráví – Prostor nejen jako místo, ve kterém přebývali naši předci (tajemné putování po stopách v krajině)

Náplní této týdenní dílny je otevírání krajiny, která nás obklopuje, tedy nejen dobrodružné putování za zajímavými a tajemnými místy, která zde zanechali naši předci. Účastníci se také seznámí s tradiční výrobou a řemesly a poznají, jak oheň dokáže proměnit nejen sklo, kov a hlínu…
Dílna bude obohacena o řadu zajímavých přednášek a též videoprojekce. Dílna se koná ve spolupráci s Muzeem Nová Paka. Jeden den je též věnován sběru třpytivých pokladů tohoto kraje, tedy podkrkonošských polodrahokamů (s rozříznutím nálezů) a možná, že opět navštívíme nějaké to podzemí.
Střední turistická průprava nutná.
Doporučený věk: 7 až 15 let.
Odborní vedoucí: Miloslav Bařina - ředitel muzea
Mgr. Ivo Chocholáč - vedoucí Klenotnice drahých kamenů.

20.8. – 26.8.2006 – Kamenářská dílna: Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady

aneb Prostor jako místo, ve kterém se nacházíme a čím je jedinečné (spojeno nejen se sběrem a zpracováním podkrkonošských polodrahokamů)

Týdenní putování za poklady tohoto kraje. Účastníci navštíví přírodní skulptury, které zde vytvořily podzemní síly a nahlédnou tak do různých geologických období naší Země… Účastníci mohou nalézti při těchto cestách acháty, jaspisy, ametysty, křišťály, záhnědy, české granáty a seznámit se tak např. s lokalitami Levínská Olešnice, Železnice, Ždírnice, Rovně… Též naleznou nějakou tu zkamenělinu. Účastníci se naučí vyhodnocovat své nálezy a pod odborným vedením je pak vybrousí a vyleští.
Součástí tohoto týdne je i návštěva Burzy drahých kamenů, kterou účastníci mohou navštívit s rodiči. Dílna se koná ve spolupráci s Muzeem Nová Paka a bude doplněna o řadu přednášek a též videoprojekci.
Střední turistická průprava nutná.
Doporučený věk: 8 až 15 let.
Odborný vedoucí: Mgr. Ivo Chocholáč - vedoucí Klenotnice drahých kamenů.

27.8. – 31.8.2006 – Duše krajiny

aneb Pětidenní doteky krajiny (Podkrkonoší)

Účastníci budou zavedeni v naše Novopacko, kde při putování ve zdejší krajině skrze různá setkání budou rozmlouvat. A záleží jen na Vás milí přihlášení, jak dalece Vás krajina v svoji kresbu pustí. A možná v některých z vás zanechá i něco více…
V rámci této dílny se budeme snažit s účastníky komunikovat skrze tuto krajinu, především skrze některé její skulptury a atributy, které vytvářejí zdejší chvění. Účastníci se tak seznámí s různými úrovněmi její kresby, která jim pomůže pochopit její neopakovatelnost. Pokusíme se též načrtnout proměnu této kresby i toho co nám dává…Některé kresby jsou skryté, jiné vidíme zcela zřetelně…
(Pětidenní otvírání krajiny skrze drahé kameny, medijní kresby atd.)
Chceš-li si odpočinout a přispět k tomuto pětidennímu společenství i ty a nevadí ti pár kroků zdejší krajinou a trochu těch zlaťáků s sebou, tak se ozvi…
Dílna se koná ve spolupráci s Muzeem Nová Paka.
Doporučený věk: od 16 let (dílna pro mládež i dospělé)
Odborní vedoucí: Mgr. Ivo Chocholáč (vedoucí Klenotnice drahých kamenů)
Miroslav Bařina (ředitel Muzea)
Vojtěch Jirásko (výtvarník a měditepec)
Mgr. Jan Suk (divadelník a performer)


Program letních dílen 1+2 Roškopov ve verzi pro tisk i ke stažení zde. (Acrobat Reader, velikost souboru 163 kB.)

Copyright © 2001–2006 1+2 Roškopov – Letní dílny pro děti v Roškopově u Staré Paky, design: Effikare a IdeFixx, engine: Jakub&Ondřej