logo
<< zpět na aktuální program
Fotografie II. ročníku: Výtvarná, taneční, kamenářská, divadelní a jazyková dílna.
Občanské sdružení Open Art Nová Paka nabízí dětem pro aktivní využití prázdnin letní dílny: 27. 7. - 30. 8. 2003
27. 7. - 2. 8. 2003 - Prostor jako "nekonečná kniha" námětů k zobrazení…   ^^

Týdenní setkání, při kterém si účastníci osvojí různé techniky batikování a vyzkouší si i další postupy pro práci s textilem (sítotisk, malování…) pod vedením akademické malířky Evy Končekové a Zuzany Kurucové ze Slovenska. Účastníci také navštíví Klenotnici drahých kamenů, expozici medijních kreseb a další zajímavá místa. Toto setkání je určeno pro účastníky od 6 do 15 let.
> fotografie >>

Odborné vedoucí:
akad. mal. Eva Končeková, Zuzana Kurucová - učitelka ZUŠ Kežmarok
3. - 9. 8. 2003 - Prostor v pohybu - pohyb v prostoru aneb týden scénického tance   ^^

Týden scénického tance pro děti 1. - 6. tříd zaměřený na výuku moderních technik. Celý týden se budou děti připravovat na závěrečné taneční vystoupení, které se bude konat v Kulturním domě v Nové Pace.
Vedlejší program bude zaměřen na rytmiku, základy stepu, divadelní líčení, výrobu kostýmů na představení…
Tento program bude doplněn o videoprojekci a seznámení s okolím, ve kterém se účastníci budou po dobu soustředění nacházet. Tento týden probíhá ve spolupráci s MKS Nová Paka.
> fotografie >>

Odborné vedoucí:
Jana Černá, Mgr. Evženie Fastnerová - absolventka taneční pedagogiky AMU Praha, Martina Erbanová - učitelka ZUŠ Nová Paka
10. - 17. 8. 2003 - Seznámení s Podkrkonoším a jeho poklady aneb prostor - místo, ve kterém se nacházím a čím je jedinečné (spojeno se sběrem a zpracováním nalezených kamenů)   ^^

Týden pro děti ve věku od 8 do 15 let, na kterém se seznámí s krajinou - místem, ve kterém se nachází, čím je toto místo výjimečné a čím je jeho poznání může obohatit. Účastníci se naučí poznávat podkrkonošské drahokamy - acháty, ametysty, záhnědy, jaspisy, české granáty, ... , navštíví řadu lokalit (Kyje, Hvězda, Balka, Rovně, Zadní Ždírnice,...) kde se naučí vyhodnocovat vlastní sběr, určovat nálezy a vytipovávat drahé kameny pro řezání a broušení, které si poté samy vyzkouší. Na neděli 17. 8. je naplánována návštěva burzy drahých kamenů, které se budou děti moci zúčastnit společně s rodiči. Tento týden probíhá ve spolupráci s Klenotnicí drahých kamenů v Nové Pace a bude doplněn řadou zajímavých přednášek a videoprojekcí.
> fotografie >>

Odborný vedoucí:
Mgr. Ivo Chocholáč, vedoucí Klenotnice drahých kamenů v Nové Pace
17. - 23. 8. 2003 - Prostor - nejen jako kulisa, ale i jako součást mého já...   ^^

Náplní týdenní divadelní dílny bude především formou hry nalézt v každém účastníkovi nejenom odvážného "herce", ale také pozorného diváka. Hlavním úkolem tohoto setkání bude osvojit si základy herecké řeči, jako je slovo, pohyb a gesto. Zvláštní důraz bude kladen na práci s maskou, kterou si každý v průběhu dílny vytvoří. Předchozí divadelní zkušenost není nutná. Herecká cvičení vyústí v divadelní představení pro rodiče i veřejnost, hrané všemi účastníky tábora.
Jako hosty tábora uvítáme profesionální herce pražských divadel Roberta Janče a Aleše Suka. Pro účastníky tábora je taktéž přichystáno tajné představení.
> fotografie >>

Odborní vedoucí:
Jan Suk, Pavlína Kroulíková
24. 8.- 30. 8. 2003 - Prostor - médium k vnitřní i vnější komunikaci aneb "škola hrou"   ^^

Týdenní setkání pro účastníky od 6 do 15 let, jehož hlavní náplní bude skrze prostor, který nás obklopuje, nenásilnou formou přiblížit země Evropské Unie. Účastníci se formou "hry" seznámí nejen s geografickými, historickými, jazykovými a kulturními zajímavostmi dané země. Součástí programu bude konverzace v angličtině a němčině. Program bude doplněn videoprojekcí a bude obohacen o další zajímavé aktivity (návštěva Knihovny, práce s internetem... ale také typické táborové aktivity: spaní pod širákem, táboráky, honba za pokladem, výlet do Českého ráje,…).
> fotografie >>

Odborné vedoucí:
Mgr. Kateřina Krejčová, Mgr. Kateřina Kubíčková
Ubytování Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s dřevěnou podsadou. V případě špatného počasí možnost programu v hlavní budově, ve které je větší společenská místnost. Divadelní a taneční příprava u specializovaných táborů bude probíhat v prostorách místního kulturního střediska. K dispozici je venkovní umývárna a sprchy uvnitř budovy.
Stravování Stravování je zajišťováno kvalifikovanou osobou (2x denně teplé jídlo (oběd, večeře), snídaně, druhá večeře, svačiny). Děti mají po celý den přístup k várnici se studeným/teplým čajem.
Cena Cena jednoho kurzu je 1900,- Kč. (Zahrnuje ubytování, stravování, odborné vedení a náklady spojené s doprovodným programem).
Při účasti jednoho dítěte na dvou táborech získáte slevu 400,- Kč, tzn. celková cena za oba kurzy bude 3.400,- Kč.
design a zpracování: Open Art Agency